Followers

Sunday, February 26, 2012

26.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 26.02-2012


A Föld Felemelkedése 2012 –  20120306 Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-02-26
Sok feladat vár ránk. Mindegyikőtöknek megvan a maga szerepe, mellyel kiveszi a részét az utolsó idők történéseiből és a felemelkedésen keresztül vezető utazásotokból, melyet mint bolygó és lakói együtt tettetek meg. Korábban körvonalaztuk, hogy milyen dolgokat kell együtt elvégeznünk és e feladatok nagyon hamar kezdetüket kell, hogy vegyék. Beláthatatlan, hogy e feladatok mit fognak jelenteni a világotok lakóinak és milyen áldásai lesznek mindenkire szerte a világon.


Mi, a Fény Galaktikus Szövetsége, szeretnénk azonnal hozzákezdeni a munkához, és ehhez szükségünk van a földi emberek közreműködésére abban, hogy segítsenek megszerezni a beleegyezését azoknak, akik vagy még nem tudják, hogy kik vagyunk, és azoknak, akik engedtek a félelemnek, hogy meggyőzze őket arról, hogy ártó szándékkal érkeztünk. Ti vagytok ügynökeink a területen / harctéren, akik elérhetik ezeket az embereket. Ti vagytok azok, akik meg tudják nekik engedni, hogy tisztább képet lássanak rólunk, és arról, amit teszünk. A feladatotok nem könnyű és sokan kitérnek azon kísérletetektől, mellyel egy alternatív nézőpontot mutattatok ittlétünkre. A reakcióik félelemből gyökereznek, és ahogy azt mindvégig mondtuk, a félelem volt mindig is és most is a legnagyobb ellenségetek.


A félelem okozta bennetek, hogy annyian közületek átadtátok a hatalmatokat azoknak, akiknek egyetlen vágya, hogy titeket rabszolgává tegyenek, és a félelem okozta, hogy támogattátok a hadjárataikat, és megengedtétek nekik hatalmas mennyiségű fegyverzet felhalmozását, és emiatt nekünk, azaz, hogy nektek és nekünk együtt kell megbirkóznunk azoknak az eltávolításával akiket ti hatalmaztatok fel, valamint a fegyverzetük biztonságos eltüntetésével, melyek szétszórva és rejtve mindenütt megtalálhatók a föld alatt és felett. Ez nem könnyű feladat de mi, földi szövetségeseinkkel együtt, gondoskodunk e feladatról, és kérünk titeket, a Fénymunkásainkat, hogy teljesítsétek feladataitokat legjobb képességeitek szerint.


Most kéretik tőletek, hogy segítsetek terjeszteni a hírt érkezésünkről és békés szándékunkról. Most kéretik tőletek, hogy híreszteljétek a függőben lévő letartóztatását az Összeesküvés azon tagjainak, akiknek gonosz tervei voltak az emberiséggel. Ez az ami most kéretik tőletek. Fokozott aktivitást látunk az Internetetek ismeretségi hálóin, azonban szintén sok idő elpocsékolását látjuk olyan dolgokra melyeket fent nem említettünk. Félelmeken alapuló beszélgetések emésztik fel sokatok oly sok idejét, emellett komikus hozzászólásoké és beszélgetéseké, ezért megkérdezzük tőletek, hogy fel tudtátok volna használni jobban is ezt az időt, hogy változást idézzetek elő világotokban? Mennyi lélekhez érhettetek volna el az alatt az idő alatt, amit buta fotók és történetek másolásával és beillesztésével töltöttetek, melyek távol állnak a közvetlen életbe vágó ügyektől?


Látjuk, hogy oly sokan olvassátok e szavakat és igenis látjuk, hogy néhányan közületek cselekszenek de közel sem elegendően. Nem biztosítottunk titeket arról, hogy ez az, amiért itt vagytok? Oly sokan közületek hallják e szavakat, ugyanakkor érzik is, hogy nincs elutasítás bennünk, összhangban vannak velük, és valami azt mondja bennük, hogy ez az igazság, mégis elmulasztanak a felhívásra válaszolni. Mi ez? A nevetségtől való félelem? Igazán azoknak a szavaival törődsz annyira, akikről tudod, hogy még nem ébredtek fel és alva járnak? Miért? Nem hiszel a szavainkban, mikor azt mondjuk, hogy hamarosan mindenki látni fog eleget ahhoz, hogy [tudja, hogy] az igazat mondod és, hogy ti az embertársaitok vezetői vagytok?


Ez a ti ragyogó pillanatotok. Ti vagytok a pillanat hősei, mégsem reagáltok. A sötétek megtorlásától való félelem az, mely visszatart az üzeneteink és a közelgő letartóztatások híreinek megosztásától? Kérdezd meg magadtól, hogy hány Fénymunkás társadnak esett bántódása bármilyen módon? Kérdezd meg magadtól, hogy a közvetítőinknek miért van megengedve, hogy szabadon és biztonságosan folytathassák szavaink megosztását. Miért adják át a hatalmukat másoknak oly sokan közületek? Miért hatalmazol fel másokat, akik irányítani akarnak téged, és adsz nekik hatalmat mellyel ők maguk nem rendelkeznek a bőkezűséged nélkül? Ez a kérdés áll előtted ma.


Oly sokan közületek a cselekvésre várnak, arra, hogy a letartóztatásokról sugározzon a televízió, valamint a hajóink leszállására, és ma újra elmondjuk nektek, hogy mi vagyunk azok, akik rátok várunk. Azt mondjuk, hogy a letartóztatások közelegnek, hiszen ez valóban így van, csupán a tényeket, az igazságot osztjuk meg veled. Közelegnek, mert ti vagytok azok, akik oly közel kerültek a célhoz. Ti vagytok azok, akiknek a betonfal utolsó néhány centiméterén keresztül kell utat törni magatoknak, mely néhány hónappal ezelőtt még hat méter vastag volt. Újra elmondjuk, hogy fogy az idő, és nekünk közösen kell hozzálátnunk a létfontosságú feladatainkhoz. Nyomuljatok át annak a falnak az utolsó néhány centijén, és ezáltal engedjétek meg nekünk, hogy megkezdhessük világotok jobbá változtatását.


Oly hosszú ideig tartott sokatoknak ráébredni arra, hogy világotoknak óriási változásokra van szüksége, és tudjuk, hogy megannyin közületek azt gondolták, hogy ez a változás sosem fog eljönni mivel oly sokan a barátaitok, családotok, munkatársaitok és idegenek közül egyaránt, nem látják, amit ti oly tisztán láttatok. Elmondjuk nektek most, hogy ők tisztán látnak ma már, azonban ti vagytok azok, akiknek el kell magyaráznotok a helyzetet számukra, hogy megértsék. Ha megteszitek, akkor érteni fogják. Látnak most már, azonban mit látnak, amikor hosszú idő [eonok] óta először nyílik fel a szemük? Történeteket látnak a chemtrailsről [mérgező fellegekről], merénylet összeesküvésekről, idegenek általi elrablásokról, alakváltó hüllőkről, szellemekről és kísértetekről, összeesküvésekről minden elképzelhető szinten, és mégsem látnak híreket a titkos szövetség tagjainak közelgő letartóztatásairól, és arról, hogy itt vagyunk, és szeretnénk veletek újra egyesülni, régi családunkkal. Mi arra vágyunk, hogy ezt lássuk. A fivéreiteknek és nővéreiteknek látniuk kell ezt. Megengeditek nekik, hogy lássák ezt?


Mindenki megértette közületek, a megbízható fénymunkásaink közül azt, hogy a feladatotok nem lesz egyszerű, azonban ez az, amiért ti voltatok azok, akiket kiválasztottak erre a feladatra. Tudtuk, hogy képesek vagytok elvégezni ezt a munkát, és többen közületek nem egyszer, hanem korábban többször megtették már, és tudjuk, hogy el tudjátok végezni a munkát újból.


Rátérve a folyamatban lévő csatáinkra a titkos Szövetkezéssel, újra boldogan jelentjük, hogy harcoló erőik száma folyamatosan csökken egyenként, percről-percre. Már nem rendelkeznek azzal a fejlett fegyverzettel, mely egykor lassította a haladásunkat, mivel óvatosan kellett manővereznünk az aknamezőik körül, mialatt kilőttük az űrvadászrepülőiket. Mostanára a veszélyes fegyverzetüket leszereltük, és élvezzük az űrvadászrepülőik tetszés szerinti eltávolításának luxusát ütemtervünk szerint. A titkos Szövetség erői nem jelentenek problémát számunkra, vagy számotokra mikor itt lesz az idő, hogy előrehaladjunk a közös hadműveletünk következő szakaszával. Ismét szeretnénk egyértelművé tenni, hogy nem ránk kell várnotok, épp ellenkezőleg, mi várunk rátok és a haladásotokra.


Ahogy már említettük megegyezés született bizonyos média csoportokkal arról, hogy a sötét Összeesküvés letartóztatásának hírét, valamint a jelenlétünket a világ lakói számára hozzáférhetővé fogják tenni. Ez mérföldköve lesz küldetésünknek, és hatalmas lendületet fog adni egyesített erőfeszítéseinknek. Sokatoknak nem kell elmagyarázni, hogy milyen fontos a hírmédiátok ehhez az erőfeszítéshez, és ezúttal biztosítunk titeket a média együttműködéséről.


Aprólékos tervünk van arra, hogy elhozzuk jelenlétünk hírét sokaknak a világon, és minden módon sikeresen megvalósulni látjuk a tervünket. Izgatottan várjuk, hogy hozzáláthassunk műveleteink ezen szakaszához, ahogy sokan közületek. Látjuk ezt a napot közelíteni, és ez nagyon hamarosan elérkezik. Ismét megkérünk, hogy készítsd elő a terepet ezen események kibontakozásához azzal, hogy megosztod, terjeszted a függőben lévő letartóztatások hírét és arról, hogy mit várhatnak az emberek, miután érkezésünk elől elhárultak az akadályok. Ismételten nagyon köszönjük mindegyikőtöknek a nehéz munkát, melyet végeztek és biztosítunk titeket, hogy erőfeszítéseitek nem lesznek hiábavalók, mivel együtt sikerrel járunk és az új Föld ki fog virágozni abból a talajból, melyről ma gondoskodunk.


Az új Föld maga lesz a Paradicsom, mentes azoktól a negatív erőktől, akik módszeresen elpusztítottak mindent, amit igyekeztetek felépíteni. Az új Földetek csodálatos kert lesz, ahol szabadon művelhetitek minden álmotokat és alkotási vágyatokat. Az új Földetek az a játszótér lesz, ahol együtt játszhattok, és munkahely lesz, ahol együtt dolgozhattok, hogy elvégezzétek a munkát. Továbbá már semmi sem fog az utatokban állni, és sokan teljesen ámulatba esnek majd a fejlődésen, amely megtehető a megfelelő mértékű erőfeszítéssel, miután azokat, akik akadályoztak benneteket, el lettek távolítva.


Szabadon alakíthatjátok majd a világotokat, ahogy jónak látjátok és minden demokratikusan fog haladni tisztességes és megfelelő szavazás szerint. Segítünk titeket az új vezetésetek kialakításában, azonban megalakulása után minden rajtatok áll. Ez a Ti világotok, és szabadon hozhatjátok meg döntéseiteket. Maradjatok tudatában azonban annak, hogy ami itt az egész történelmetek során végbement, soha többé sem lesz megengedve, hogy még egyszer lejátszódjon.


A rémtettek és erőszak csak a kutatás nevében lettek megengedve itt, annak érdekében, hogy megtalálják a módját annak, hogy jobban tervezett és felépített új világokat hozzanak létre szerte az univerzumban, azonban miután ez a kísérlet befejeződött, annak a zöme, ami itt történt, nem lesz megengedve, hogy valaha megtörténjen újra. Sok tanulsága volt ennek a kísérletnek és erőfeszítéseiteknek, és sok új szövetség és barátság kovácsolódott. Az információ mely ebből a kísérletből származik felbecsülhetetlenül értékes, mi több megköszönjük mindegyikőtöknek a részvételeteket ebben a hatalmas vállalkozásban.


Az egész univerzum javára szolgált, és továbbra is szolgál az, amit itt végrehajtottatok, sőt mi több, a bolygótok és lakói üdvözölve lesznek messze az eljövendő időkig a teremtés szent ügyének szolgálatáért. Számos minta készült más világok számára a történelmetek során kialakult civilizációk alapján. Sokan közületek egészen meglepődnek majd, amikor megtudják, hogy történelmi civilizációk az itteni múltatokból tovább élnek más bolygókon virágoznak szerte az univerzumban. Milyen csodálatos látvány lesz számotokra megpillantani, amint lehetőségetek fog nyílni, hogy meglátogassátok e világokat, és szemtanúi legyetek saját magatok civilizációknak, melyekről csak a történelemkönyveitekben olvashattatok, vagy csak egy futó pillantást kaphattatok el művészetük és építészetük romjain át.


El tudjátok képzelni, milyen csodálatos helyek várnak rátok, amint megközelítetek egy bolygót, amely otthona a kedvenc civilizációtoknak, nemcsak az írott történelmetekből, hanem a kedvenc történelmi civilizációtoknak, amelyet ti magatok is megtapasztaltatok a távoli múltatokban? Ez egy kincs, amely épp előttetek vár rátok az utazásotokon.


Megosztottuk veletek azt, hogy az univerzum számos ajándékot és meglepetést tartogat számotokra, és várakozásaitok sosem okoznak csalódást, efelől biztosítva lehettek, mert a Teremtő otthona hatalmas, véget nem érő és nagyszerű.


Nem olyan, mint te összegömbölyödve egy burokban. Mindannyian ezernyi viszontagságon vagytok túl, sokkal többön, mint bármi, amit ebben az időben tapasztaltok. Sokan közületek szemben álló hadsereggel néztetek szembe, és bátran indultatok biztos veszedelembe. Szembenéztetek természeti katasztrófákkal, valamint emberi katasztrófákkal, és minden alkalommal bátorsággal néztetek szembe e kihívásokkal. Mi tart vissza ma? Egy kis gúny másoktól, akiknek még nem álltak össze a kirakós darabjai? Ez az akadály az, amelynek megengeded, hogy az új Földetek útjában álljon, minden ígéretével számodra, családod és barátaid számára és minden fivéred és nővéred számára a világon?


Tisztában vagy vele ma, hogy minden erőfeszítésed történelmi feljegyzése megőrzésre kerül az elkövetkezendő generációk számára? Nem látod, hogy a történelmi feljegyzése annak, amit ma véghezviszel, megőrzésre kerül, és nemcsak itt, hanem szerte az univerzumban? Megkérdezzük most tőled, hogy milyen további okra van szükséged, hogy cselekedj? Mindig lesznek olyanok, akik nevetnek, és mindig lesznek olyanok, akik gúnyolnak, viszont megkérdezzük tőled, hogy a mostani történelemkönyvekben hol van a történetük és neveik? Lehetőséged van arra, hogy történelmet írj, mi állít meg abban, hogy megtedd?


Ez idő tájt kérünk benneteket egy feladatra, mindegyikőtöktől ezentúl, hogy nyomjátok át az utolsó erődítéseket, melyek visszatartanak annak a visszakövetelésétől, mely mindig jogosan a tiétek, és mint mindig is az volt, és az lesz. Akarjátok ezt? Vissza fogjátok követelni? Mert itt van számotokra, és a döntésetekre és a cselekvésetekre vár.


Látunk titeket visszaszerezni azt, ami a tiétek. Ez az, amiért itt vagytok, és nem tértek vissza üres kézzel. Mi az a történet, melyet elő akartok adni otthon világaitokba való visszatérésetek alkalmával? Ez a vereség története lesz, mert nem akartatok nevetségesség tárgyává válni? Ez az a történet amit meg akartatok osztani azokkal, akik várják győzedelmes visszatéréseteket? Vagy van egy másik történet, amelyet haza kívántok vinni magatokkal? Ez mind rajtatok múlik, és mi várjuk a döntéseteket.


Számtalan csatát és háborút vívtak meg és vesztettek el az ellenség túlereje miatt, azonban elmondjuk nektek, hogy mi most veletek vagyunk, és tartjuk magunkat a kötelességünkhöz, és elhallgattatjuk az ellenségeitek erőit. Ez a mi arcvonalunk és sikerrel járunk. Hogy boldogultok a ti frontvonalatokon? Sikerrel fogtok járni? Győzelmet fogtok aratni?


El lettetek látva minden fegyverzettel, amire szükségetek van, valamint megerősítéssel az utatokon, mint újonnan felébredtek, akik a Fény soraihoz csatlakoznak. Ne hátráljatok meg, és sose adjátok meg magatokat! Ez a csata a tiétek és ez a győzelem titeket illet meg.


Folytatni fogjuk az ellenségeitek felderítését, valamit fejlődésetek megfigyelését, és folytatjuk közös hadjáratunkat a sötétség ellen, és az erőikről szóló napi felderítési adatok közvetítését. Ellátunk naprakész információkkal a stratégiánkat érintő bármilyen változásról, valamint minden szakaszról, melyet megkezdünk az átfogó műveleteinkből. Folytassátok a harcot az elnyomók ellen, valamint azok ellen, akik rabszolgává akarnak tenni, és mi folytatni fogjuk a harcunkat a mi frontvonalainkon. Sosem fogunk meghátrálni és sosem fogunk titeket cserbenhagyni. Együtt sikerrel fogunk járni ebben a hősies küzdelemben és a Fény erői győzedelmeskedni fognak a sötétség erői felett. Ahogyan ezt megírták. És ez így lesz.


Mi vagyunk a Fény Galaktikus Szövetsége.


Csatornázta: Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Magyar fordítás: Clarissa
 

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Fenyvilag.blogspot

Fenyvilag.blogspot
Fenyvilag.blogspot

Kristályhang

Kristályhang
magyar