Followers

Google+ Followers

Sunday, March 18, 2012

18.03.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 18.03.2012

 

Kezeskedünk afelől, hogy felfokozzuk űrhajóink meglátásainak / észleléseinek számát és minőségét. Számíthattok erre a folyamatra, hiszen fontosnak érezzük világotok népének / embereinek, hogy elkezdjenek meglátni minket igazán, mielőtt az önmagunk által létrehozott leleplező bejelentéseket megkezdik. Meg fogtok látni minket egeiteken körös-körül bolygótokon, és felfokozzunk a meglátások számát az Egyesült Államokban is, hiszen ez egy fontos terület világotokban az összpontosításra ez idő tájt.

Saturday, March 17, 2012

17.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 17.03.2012

 

A sok megtestesüléseiteken át mindvégig a hasonló rezgésű más lelkekhez vonzódtatok és feléjük vontak titeket. Ez olyan igaz ma, mint amilyen mindig is volt, és ez alkalommal sokatokat irányítanak hasonló és magasabb rezgésű lelkek felé. Hívhatjátok ezt a Vonzás Törvényének. Engedjétek meg e törvény tulajdonságainak kormányozni titeket és késztetni titeket azoknak a rezgési szintjei felé, akik szorosabban illenek sajátotokéhoz. Az elkövetkező napokban közületek sokan fogtok találkozni és egybegyűlni, ahogy egymáshoz vonzanak titeket. Ez számos oknál fogva lesz, és majd akkor jobban fogjátok megérteni ezeket az okokat. Ha ma úgy érzitek, hogy egy bizonyos irányba taszítanak, vagy vonzanak, haladjatok ezzel, és engedjétek meg valóságotok látatlan erőinek, hogy megragadjanak titeket, és elvigyenek oda, ahová szánnak titeket. Sokatoknál látjuk ezt megtenni, és nagy örömünkre szolgál ezt látni, hogy oly sokatok, akiknek ez időben együtt kellene lennie, oly sokféleképpen kapcsolódnak. Folytassátok ezt az ösvényt, és ez fog elvezetni titeket másokhoz és olyan helyzetekhez, melyek előnyötökre fognak szolgálni utazásotok e pontján.

Friday, March 16, 2012

16.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 16.03.2012

 

Űrhajóink kivitelezése, melyeket az elkövetkező napokban többet fogtok látni, az, ami leírható egy fordított V-vel, vagy egy bumeráng alakú hajóval. Ezek az űrhajók nagyon nagyok lehetnek méretükben, feketék, egy sor nagy futó fénnyel a V alak mindkét szárnyának hosszán. A másik űrhajófajta, melyet el fogtok kezdeni látni egeiteken, kör alakú, színében világosabb, és elképzelhetitek, ha vennétek egy őszibarackot, kettévágnátok, és eltávolítanátok a magját. A magos rész lenne az űrhajó alja, ahogyan látható az égen.

Thursday, March 15, 2012

15.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 15.03.2012

 

Sokszor beszéltek a 144-es számról, és ez alkalommal szeretnénk tisztázni ezen energia tulajdonságait. A 144-es szám jelenti a magasabb szerkezeti rezgésszám energia tulajdonságait. Ez a szám az építőköve a felemelkedettebb dimenziós szerkezetnek és formának, és új otthonotokat ezen a számon alapulva tervezik és szerkesztik.

Tuesday, March 13, 2012

SanJAsKa: Ősi civilizációk lelkei vagytok – ezt tudomásotokra hoztuk


SanJAsKa: Ősi civilizációk lelkei vagytok – ezt tudomásotokra hoztuk


Minden egyes világ és galaxis ugyanúgy átment kollektív leckéken, melyek az ilyen kollektív lelkeket fejlettebbnek látja felemelkedési ösvényeiken. A felemelkedés folyamata az, mely folyamatosan történik minden egyes közösséggel és „egyénnel”. Idézőjelben említjük az egyént, mert valóban, még ami egyedi emberiként is látható, az a szervek, vérsejtek és hasonlók közösségének kompozíciója, és ezek mind tudatot / tudatosságot hordoznak.

13.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 13.03.2012

 

A félelem nem az egyetlen feladat, melyet együtt kell legyőznünk. Sok más fontos feladat is van, melyet be kell teljesíteni, és a félelem legyőzése engedi meg számunkra azt, hogy nekilássunk együtt dolgozni, annak érdekében, hogy végrehajtsuk azt, amit meg kell tenni. Bolygótok és társadalmatok nekilát sok változás elkezdéséhez, mely gyökerestől tép ki abból sokat, melynek valóságként való felfogásához elérkeztetek. Ezek a változások nehezen lesznek feldolgozhatók sokatok számára világokban, és az egyik legfontosabb tervezet, melyet el kell végeznünk értünk az, hogy ezeket az egyéneket segítsük ezen átmenet véghezvitelében olyan simán, amilyen simán lehetséges.

Monday, March 12, 2012

12.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 12.03.2012


A Föld Felemelkedése 2012 – 20120316 Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-03-12 

Rendelkeztek az erővel, hogy rendületlenül kitartsatok, és a hit az, melynek fenntartását most kutatnotok kell. Szilárdan tartsatok ki meggyőződésetek mellett, és ne hagyjátok magatokat jelenlegi útirányotoktól elmozdítani, hiszen ez fog a manapság titeket megkötő korlátokon túlra vinni. Utatok hosszú volt, és sokszor letértetek az ösvényről, azonban mindig megtaláltátok az utat vissza a középponthoz, és ahhoz az ösvényhez, mely felfelé vitt, ki a fényre. Folytassátok törekvéseteket ennek az útnak a megtételére, és ez fog elvinni benneteket oda, ahová menni akartok. Sok akadály van, és sok ember, akik ezeket elétek rakták. A ti dolgotok meglátni ezeket az akadályokat, és módot találni elmozdításukra, anélkül, hogy a pályáról túl messzire löknének ki.

Saturday, March 10, 2012

GREG GILES


 

A Fény Galaktikus Szövetsége biztosított minket arról, hogy amint az emberiség családjának megfelelő számú tagja megérti, hogy a bűnöző (nemzetközi) oligarcha (angolul: Cabal) számos tagjának a küszöbön álló letartóztatása azt jelenti, hogy az emberiség végre szabad lesz az elnyomóink zsarnoki uralma alól, valamint megszabadul az adósság és szegénység béklyójától akkor szemtanúi leszünk ezeknek az eseményeknek.

Friday, March 9, 2012

09.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 09.03.2012


A Föld Felemelkedése 2012 – 20120312 Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-03-09 

Hatalommal / erővel fognak bírni az emberek, amikor mindenki elkezd egyesülni az új rendszer alatt. A pénzügyi katasztrófa széléről összegyűlve, az emberiség olyan magaslatokba fog felemelkedni, melyet ezen a bolygón nem láttak ismert írott történelmeteket megelőző idők óta. Mindenki megszabadul a pénzügyi nehézségek béklyóitól és végül képes lesz figyelmét életének más területeire összpontosítani. Előre haladva az előttünk álló hónapokba, az emberiség újonnan keletkezett gazdagsága megengedi majd az új tervezetek és programok virágzását, melyeket arra terveztek, hogy bolygótoknak visszaadják természetes őseredeti szépségét és tökéletes működését. Ezen új feltételek mellett az emberiség közös [kollektív] rezgése szárnyalni fog, és szárnyaitokat kifeszítitek, mely szükséges felemelkedésetekhez a felsőbb birodalmakba. Ez a terv.

Thursday, March 8, 2012

08.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 08.03.2012


 

A fény erőinek tagjai mindenhol kezdhetnek ünnepelni. Még sok elvégzendő munka van, azonban átfogó működésünk első szakaszának egy sikeres végeredményét érjük el. Célunk részben az volt, hogy a sötétjeitek titkos Szövetkezése által uralt nagy harcoló erőket leszereljük, majd utána hatalmi helyeikről elmozdítsunk annyi tagot társadalmatok e bűnös szervezeteiből, amennyit lehetséges. Ez utóbbiról hamarosan megláttok majd számos média tudósítást, és ez szintén azt fogja elmondani nektek, hogy hatékonyan leszereltük a titkos Szövetkezésetek világűr erőit, valamint a földi és világűr bázisú fegyverzetüket. Ahogyan említettük, az ünneplések minden bizonnyal helyénvalók e letartóztatások hírére, és igenis bátorítjuk ezt, hiszen azt remélik ettől az eseménytől, hogy egy olyan hullám lesz, mely átmossa a bolygót, amely oly sok még mindig mélyen alvót ébreszt fel.

Wednesday, March 7, 2012

07.03.2012Üzenet az Ashtar parancsnokságtól - 07.03.2012 

Vannak köztetek olyanok, akik annak csupán egy részéből élnek, mint mások. Ez fog változni. E változás amiatt van, hogy azok, akik gazdagságotok hatalmas százalékát felügyelik, minden tőlük telhetőt megtesznek új pénzügyi rendszeretek megvalósításának akadályozására. E változásokat a gazdagság roppant mennyiségére fenyegetésnek tekintik, melyet az évek során felhalmoztak azáltal, hogy az embereket kiforgatták abból, ami jogosan az övék. A tőletek ellopott vagyon mennyisége megdöbbentő, amikor valaki látja, milyen kevés az, amiből az embereket rákényszerítik, hogy megéljenek.

Tuesday, March 6, 2012

06.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 06.03.2012

Bolygótokat megtisztítják a harmadik dimenziós élményeitek után hagyott minden hulladéktól. Bolygótok újjászületik a fűszálaktól az egekig, az óceánok fenekétől a hegycsúcsokig. A régiből semmi sem marad majd, hiszen múltatok alacsonyabb dimenziós jellegének rezgésszámával bírnak. Ti szintén újjászülettek, és szintén semmi sem marad majd önmagatok alacsonyabb dimenziós jellegeiből. Mindenki és minden, ami új világotokban fog létezni egy magasabb dimenziós rezgésből való lesz. Egy élénk kezdetet fogtok tapasztalni, és világotokban minden új lesz. Új játszótereket és új munkahelyeket is kaptok. Más jellemző értékek [paraméterek] sorával fogtok bírni, mely fizikai világotokat kormányozza, és eltérő szabályok sorával is rendelkezni fogtok, mely civilizációtokat kormányozza. Minden a tökéletesedés lesz, és mindaz, amit kaptok a jelenlegi élményetekből való feljavítás lesz.

Sunday, March 4, 2012

04.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 04.03.2012


A Föld Felemelkedése 2012 – 20120308 Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-03-04


Az ötödik dimenzió kereséséért, azok számára, akik szeretnék ezt az átmenetet véghezvinni: világotok jelenleg rezgési szintjeitek emelkedését tapasztalja Ezek a szintek egy ideig emelkedni fognak, míg ti, társadalomként el nem kezditek átlyukasztani a dimenziós szintek fátylát. Ez idő tájt a cél bolygótoknak és népének egy olyan rezgési szint elérése, mely beágyazza magát [a Földet] az ötödik dimenziós rezgésszám tartományon belülre. Jelenleg világotok a harmadik dimenziós rezgésszám hullámsávon belül nyugszik, és mi itt vagyunk, hogy segítsünk nektek megemelni ilyenformán rezgésszámát. Nem azért vagyunk itt – ahogyan néhányan tévesen hiszitek – hogy végrehajtsuk felemelkedéseteket helyettetek. Mi csupán azért vagyunk itt, hogy segítsünk benneteket az átmenetben; ez minden, aminek megtételét engedélyezték. A felemelkedés egy olyan folyamat, melyet el kell azoknak érnie, akik felemelkednek, és ennek megértése ésszerű. Jóllehet ebben a világegyetemben, nekünk, a fényből valóknak számos barátunk és szövetségesünk van, és ilyetén eljöttünk minden más fényből való megsegítésére, sőt mi több, még a sötétekből valók segítségére is a szükségük idején.

Saturday, March 3, 2012

03.03.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 03.03.2012


Napotok rövidesen egyenlítőtök vonala alá bukik, és amikor ismét felemelkedik, világotok addigra már új napját elkezdte. Így fog történni számotokra. Elmentek éjszaka aludni, és amikor felébredtek, felemelkedve fogjátok találni magatokat azokban a folyamatokban, melynek megjelenítésén oly keményen dolgoztatok, és melyről oly sokat beszéltek. Nem fogtok kapni további előzetes figyelmeztetést, csupán az intést, mellyel elég régóta látunk el titeket. Kérték tőletek, készüljetek fel, és azt is mondták, hogy a felkészülésre az idő már a sarkatokban jár.

Friday, March 2, 2012

02.03.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 02.03.2012


Egy nagyon megszabott keretek közé szorított terv bontakozik ki, minélfogva hajóink a Galaktikus parancsnokságokról társaságaitok bizonyos tagjaival és médiátok némely tagjával fognak találkozni. Ezt értelmezhetitek „földre szállásként” is, és lehet, hogy nem. Néhányotok a „tömeges földre szállás” fogalmát használta időről időre, azonban mit jelöl pontosan a „tömeges földre szállás”? Mi, a Fény Galaktikus Szövetségéből nagyon sok, a világotok körül keringő hajóval rendelkezünk ez időben, és szintén számos hajónk állomásozik és őrjáratozik szerte e naprendszerben. Ha minden hajónkkal leszállnánk, vagy még hajóink nagy százalékával is egyszerre, ezt invázióként érzékelhetnék azok, akiket még nem értesítettek békés szándékainkról, illetve azok, akik megengedik a félelem érzelmének, hogy feleméssze őket.

Thursday, March 1, 2012

01.03.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 01.03.2012


Sok világ van, ahol létezik intelligens élet, amely a magasabb dimenziós világegyetemet alkotja. A Föld egy harmadik dimenziós világ, és rövidesen felemelik a felemelkedettebb birodalmakba gyermekeivel együtt, hogy ismét csatlakozzanak fivéreikhez és nővéreikhez a magasabb dimenziókból. Bolygótok egykor magasabb dimenziós világ volt, azonban leesett a dimenziókon át gyermekei cselekedeteinek köszönhetően. Tudatos lényként most azt óhajtja, hogy jogos helyére emelkedjen a Mennyei Birodalmakba. Gyermekei voltak azok, akik alámerítették őt mélyen a dimenziós rétegekbe, és gyermekei azok, akik most segítik pozíciójának visszanyerését a felemelkedettebb birodalmakban.

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Fenyvilag.blogspot

Fenyvilag.blogspot
Fenyvilag.blogspot

Kristályhang

Kristályhang
magyar