Followers

Google+ Followers

Wednesday, February 29, 2012

29.02.2012Üzenet az Ashtar parancsnokságtól - 29.02.2012


Vigyétek magatokkal új életetekbe és új kezdetetekhez azokat a kihívásokat, melyeken felülkerekedtetek, és az itt megtanult leckéket. Ez volt a célja itteni élményeitek közül soknak. Most magatokkal vihetitek ezt az általatok elsajátított bölcsességet új életetekbe, és alkalmazhatjátok azokra a felmerülő helyzetekre, melyek ezt igénylik. Elkezditek most látni, miért mentetek át bizonyos élményeken ebben az életidőben? Minden élményetek egy ok miatt volt, és amin keresztülmentetek, azok közül egyik sem lesz hiábavaló, hiszen az élményeitekből szerzett tudás és bölcsesség nagyon értékes portéka lesz, nem csupán számotokra, hanem sokak számára is visszatérésetek alkalmával a felsőbb birodalmakba.

Tuesday, February 28, 2012

28.02.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 28.02.2012


Ezek az események, melyekről beszélünk, nem olyan események, melyek megtörténhetnek, vagy nem történhetnek meg, ezek az események megtörténhetnek és meg fognak történni, mert ti teszitek őket megtörténtté. Mi, a Galaktikus parancsnokságokból, időről időre elmondtuk nektek, hogy azok az események, melyeknek megtapasztalására oly sokan vágyódtok, karnyújtásnyira vannak, azonban ti vagytok azok, közösségként, akiknek azt kell választani, hogy ezeket az eseményeket átélik, és ti vagytok azok, akik valóra váltjátok őket. Ahogyan ez végbemegy, azt szintén elmagyarázták nektek, viszont minden bizonnyal elvisel még ismétlést itt.

Monday, February 27, 2012

27.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 27.02.2012


Egy új tudományos világképet [paradigmát] hoznak létre kölcsönhatásaitok online társasági hálózataitokon keresztül. Ez volt a látomása azoknak, akik elhatározták, hogy új világokat terveznek és építenek szerte e világegyetemben. Mindvégig azt mondták nektek, hogy gondolataitok és cselekedeteitek minden nap társ-teremtik Új Földeteket, és ez nem pusztán költői szabadság volt. Ti, mindegyikőtök, szó szerint egy új világot teremtetek a nektek átadott teremtés-építőkövekkel. Azok az eszközök, melyeket új álomvilágotok felépítésére hasznosítotok, a számítógépeitek, és közösségi hálózataitok, és látomásaitok, elképzeléseitek, gondolataitok, szándékaitok, szavaitok, képeitek, videóitok, történetetitek, és legfontosabban, az a mód, ahogyan kölcsönösen hattok egymásra.

Sunday, February 26, 2012

26.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 26.02-2012


A Föld Felemelkedése 2012 –  20120306 Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-02-26
Sok feladat vár ránk. Mindegyikőtöknek megvan a maga szerepe, mellyel kiveszi a részét az utolsó idők történéseiből és a felemelkedésen keresztül vezető utazásotokból, melyet mint bolygó és lakói együtt tettetek meg. Korábban körvonalaztuk, hogy milyen dolgokat kell együtt elvégeznünk és e feladatok nagyon hamar kezdetüket kell, hogy vegyék. Beláthatatlan, hogy e feladatok mit fognak jelenteni a világotok lakóinak és milyen áldásai lesznek mindenkire szerte a világon.

Saturday, February 25, 2012

25.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 25.02.2012


Kéz a kézben fogjuk legyőzni az összes akadályt előttünk. Senki és semmi sem létezik, mely utunkban állhatna. Ti, harmadik dimenziós emberekként nagyobb kihívásokkal és hányattatásokkal is boldogultatok, mint amit ma megtapasztaltok, és hiszünk bennetek, mindnyájatokban, és tudjuk, utazásotok ezen utolsó nehéz idején keresztül tudtok menni együtt, és kiemelkedtek ebből a felemelkedettebb birodalmak fényébe. Ez a célotok. Ez a fő oka jelenlegi megtestesüléseteknek, és már majdnem ott vagytok. Semminek se hagyjátok, hogy lelassítson, vagy megállítson most titeket, hiszen semmi sem képes erre.

Friday, February 24, 2012

24.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 24.02.2012


A Föld Felemelkedése 2012 – 20120227 Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-01-24


Mely számok a 33 alkotóelemei? Válaszunk, az 1, 3, 11 és 33. Ezek a számok egy különleges helyet hordoznak világotok szerkezetén belül, és e számokat használta a fényes és a sötét is sok éven át, és nem csupán a legutóbbi időben. Ahogy együttesen elértek bizonyos pontokat utatok mentén, úgy fogjátok találni, hogy kezdtek sok jelet és jelképet felismerni, melyet elétek helyeznek akár a fényesek, akár a sötétek. Épp, mert egy jelképet beillesztenek környezetetekbe a sötétek képviselői, ez nem jelent szükségképpen gonosz próbálkozást az irányításotokra, vagy manipulációtokra.

Vegyük például a sok jelet és jelképet, melyet a titkos társaságokból valók használnak, beleértve az illuminátusokat és a szabadkőműveseket. Jeleik és jelképeik közül sokat fogtok találni, mely egyáltalán nem általuk kitalált, azonban csakugyan ősi jelképek, melyek valóságotok sok különböző szent hatalmát és szerkezeti jellegét jelentik. Sok szimbólum bír aktiválási kódokat önmagán belül, valamint a képességet, hogy felébressze a hajdan szunnyadó erőket, vagy emlékeket egy lényben. E jelképek közül sokat használnak jelenleg épp ennek megtételére; felébreszteni sok lelket, akik még mindig alszanak, ahogy gyorsan közeledünk ahhoz az időhöz, amikor minden lélek éber lesz.

Wednesday, February 22, 2012

22.02.2012


Üzenet az Ashtar parancsnokságtól - 22.02.2012


Gondoskodást követelnek, ahogy a sok tervvel előrehaladunk, hogy megszabadítsuk világotokat az elnyomóktól. A sebesség ez alkalommal nem fontos, ahogyan ezek az események folytatódnak, habár törekszünk fenntartani a további lendületet, ahogy előrenyomulunk ennek a beütemezett szakaszával, és a többi átfogó terv más jellegével. Látjuk, hogy terv szerint maradunk, és e működésben késedelmet sem látunk előre. Maradjatok mindig türelmesek, hiszen e terv megvalósulását meg fogjátok tapasztalni, hiszen nem engedünk meg semmilyen akadályt utunkba állni.

Tuesday, February 21, 2012

21.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 21.02.2012Több történik jelen pillanatban a színfalak mögött, mint amit jelentenek akár a média csatornáitokon keresztül világszerte, akár még a megbízható információ csatornáinkon keresztül is. Ez idő tájt szeretnénk, ha továbbítanátok néhányat abból, mely számotokra kiszivárog, azonban a védelem és biztonság ügyei következtében, ami érinti a területen szövetségeseinket, ellen kell állnunk a kísértésnek, hogy néhány meglehetősen izgalmas információt osszunk meg veletek. Hadd mondjunk csupán annyit, hogy több történik jelenleg érzékeléseiteken túl, és ezek az ügyek természetéből fakadnak, melyekről biztosítottunk titeket, hogy meg fognak történni. Ezt az információt megosztják majd veletek, erről bizonyosak lehettek, és igenis szeretnénk titeket értesíteni az út minden lépéséről, és bizonyára kiérdemeltétek a jogot, hogy ezt minden megbeszélésünk tartalmazza, ellenben ahogyan említettük, védelmeznünk kell a sok férfit és nőt a tűzvonalban, és mint ilyen, egyelőre fenn kell tartani a titoktartás légkörét. Jóllehet, ez nem lesz sokáig, és időben a titkosság leplét leveszik minden miatt, mely kitudódik, hogy egész világotokban napvilágra kerüljön.

Monday, February 20, 2012

20.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 20.02.2012


Legyetek készen a változásokra, mert azok hamarosan megérkeznek. Mindvégig tanácsokkal láttunk el titeket, hogy felkészüljetek, s hogy segítsünk kiterjeszteni számos változás helyszínét, melyeknek be kell teljesülniük, mert ezek kivitelezésének ideje a nyakatokon van. Készüljetek fel néhány alapvető háztartási szer felhalmozásával mely elegendő jó néhány napra vagy néhány hétre, hiszen nehéz megjósolni, mely szolgáltatások szünetelnek majd ha szünetelnek, és meddig. Rendszereitek legtöbb belső munkálatát a sötét összeesküvők irányítják, s nem lehet előre megjósolni, vajon próbálkoznak-e majd szabotázzsal. Mi, a Fény Galaktikus Federációja mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy rendszereitek újra gördülékenyen működjenek, ha bármilyen hatás érné őket.

Sunday, February 19, 2012

19.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 19.02.2012
Válaszokat akartok. Kérlek, csendesítsétek le magatokat egy pillanatra! Lesznek bizonyos kibontakozó események az elkövetkező pár napban, melyek megváltoztatják életetek folyását a Földön. A már említett tömeges letartóztatások valóban megkezdődnek majd, és javasoljuk, készítsétek fel magatokat erre. Bizonyos törést látunk néhány szolgáltatásban, azonban nem sokat, hiszen ahogy e lényeket őrizetbe veszik, szeretnénk mindnyájatoktól, akik ezen események fontosságáról informálták magukat, hogy ezt az információt osszák meg széles körben, és jelentőségükre tanítsátok meg a többieket.

Saturday, February 18, 2012

18.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 18.02.2012
Számos program van, mely rövidesen megindul, amely az emberiséget egyként fogja összehozni e folyamatokon keresztül. Sok különböző programot fognak elindítani, melyben az emberek részt fognak venni a világ minden részéről és minden társadalmi helyzetből, oly sokat összehozva, mikor különben sosem lett volna lehetséges, hogy bármilyen körülmények között találkozzanak. Így, látjátok, milyen fontosak ezek a tervezetek világotoknak oly sok eltérő szinten? Nemcsak megkezdik majd világotok környezetszennyezésének létfontosságú kitisztítását és a többi fontos feladatot, hanem ki is javítják a háborúk és más eszközök által okozott sérüléseket, melyek oly sokatokat szétválasztott, és elkülönülve tartott.

Friday, February 17, 2012

17.02.2012


Üzenet a Fény Tanácsaitól - 17.02.2012
Tartsatok ki Howard Hughes „A gondolat néhány alapelve” mellett.


Huszonegy tanács létezik, és tölt be vezető szerepet bolygótok ügyeiben. Mi sorjában hangot adunk aggodalmainknak és véleményünknek azt illetően, ahogyan világotokat kellene kormányozni, és szavazást tartanak ezen ügyek eldöntésére. Számos ügyet döntöttek el ez ügyben, és ez alkalommal néhányat ezekből szeretnénk megbeszélni veletek.


Felébredésetek és a teljes tudatossághoz való visszatérésetek menetrendjét gyakran fejtegették, és ez a tanácsokon belül egy bizonyos ideig a megbeszélések egyik kulcsterülete. Elhatározták, hogy a 2012-es év lesz az ilyen felébredés kora, és számos tervezet indul meg ez időben e tömeges felébredés elősegítésére. Felébredésetek végrehajtásának hogyanja szintén sok vita tárgya volt, és elhatározásra került, hogy egy lassú folyamat a leginkább megfelelő módszer, mivel azt érezték, hogy egy hirtelen felébredés túl nagy sokk lenne néhányatok számára.

Thursday, February 16, 2012

16.02.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 16.02.2012
Gyengéden befolyásoltunk titeket oly módon, hogy egy nagyszerűbb megértést idézzünk elő, és hogy segítsünk titeket a tanulásotok megkönnyítésében és tudatotok kiterjesztésében. Észleltük és megfigyeltük azokat a negatív lényeket is, akik képesek voltak hatást gyakorolni bizonyos emberekre, akik képesek kideríteni az adott személy gyengeségeit, és módot találnak arra, hogy ily módon hassanak rá. Az engedély megadásával, mi a Fény Galaktikus Szövetsége gondoskodni fogunk, hogy ez az illetéktelen hatás hirtelen véget érjen, és különlegesen kiképzett személyzettel bírunk e negatív lények kezelésére, és légkörötökből való eltávolítására.

Wednesday, February 15, 2012

15.02.2012Üzenet az Ashtar parancsnokságtól - 15.02.2012


Keleti kapcsolat. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy most mi, a Csillag Családotokból beszélünk hozzátok, és meg kívánunk osztani néhány gondolatot azokkal, akik szavaid olvassák. Néhány kifejezésre juttatott érzelem volt az utóbbi időben azok részéről, akik elkezdtek megkérdőjelezni bizonyos információk csatornáit, és a csatornánkkal kapcsolatosan szeretnénk tisztázni számotokra, hogy ma kommunikációnk szilárd és tiszta.

Monday, February 13, 2012

13.02.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 13.02.2012 


A megpróbáltatás az a kihívás, mellyel közületek sokan ma szembenéztek. Akadályt helyeztek utatokba, és látjuk, hogy közületek sokan választanak úgy, hogy elmozdítják ezt, és folytatják szolgálatukat, a pillanatnyi zavarodottságból, és munka leállásból, tiszta fejjel és rendíthetetlenül. Vannak közületek azok, akik azt választották, hogy letérnek az útirányról és körüljárják ezt az akadályt, egy új ösvény kovácsolásával önmaguknak. Tisztelgünk nektek is, hiszen mindig biztosítottunk titeket, hogy becsüljük és tiszteljük a mindegyikőtök által meghozott döntést. Minden ösvény végül a fénybe vezet el majd, nem lehet más út, és ezek az egyének is meg fogják találni útjukat az általuk megtisztított új csapás útja révén.

Sunday, February 12, 2012

12.02.2012Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 12.02.2012
Bizonyosak lehettek valóban abban, hogy ezek az üzenetek kitől érkeznek? Ez időben sokatokat látjuk megkérdőjelezni igazságtartalmát és hitelességét ennek és más hasonló közlésnek, mi pedig kérdünk titeket most, mivel rezegnek együtt ezek a közlések? Szavaink nem rezegtetik meg a szeretet és fény húrjait? Ezek a szavak nem sugározzák a szépség, szabadság és remény hangjait? Ezek a szavak nem biztosítanak titeket arról, hogy egy hihetetlen jövő vár rátok épp előttetek? Ezen átadások mely része nem rezeg veletek? Vannak részei az üzeneteknek, melyekről úgy érzitek, hogy a sötétek ügynökei gondolták ki, és küldték el a csatornáinknak? Azt érzitek, hogy ezen üzenetek összessége a sötétek megnyilvánulásai? Kérünk titeket, engedjétek meg megérzéseteknek titeket vezetni, és csendesítsétek le önmagatoknak azon részét, mely ez alkalommal bizonyítékokat kér, hiszen sok tudható meg ezekből az átadásokból, és szilárd bizonyítékot sosem fogtok kapni, hiszen megbízásunknak ez nem része ez idő tájt.

Saturday, February 11, 2012

11.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 11.02.2012
Bármit megtehettek, amit akartok, mikor ideértek. Az összes dolgot megtehetitek, melyet azelőtt terveztetek, hogy útnak indultatok volna új megtestesülésetekben, vagy elvethetitek ezt az egészet, és nekiindulhattok egy olyan ösvénynek, melynek még fel kell ragyogni. E földi megtestesülés előtt egy útpályát térképeztetek fel, mely átvisz titeket a kanyarulatokon és irányváltásokon, a leckék és kalandok és remélhetőleg egy pár élvezetes élmény körül forogva, azonban végül utatoknak el kellett titeket vinnie egy helyre, ahol néhány komoly munkát kellett elvégeznetek. Ha e szavakat olvasod, akkor e szerencsések egyike vagy, aki a választások útvesztőjén át megtalálta útját, hogy felemelkedjen isteni céljának fényére. Tisztelgünk előtted a harmadik dimenziós élet útvesztőjén keresztüli hosszú kutatásod sikeres betetőződéséért!

Friday, February 10, 2012

10.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 10.02.2012
Remélem, ezt igaznak tartjátok. Változások hosszú sora lesz világotokban, kezdve a sötétek titkos szövetkezésének vezetőinek letartóztatásával – a változások széles körűek lesznek, illetve ezek a változások jelenlegi életetek sok módját fogják módosítani. Érezzük, hogy közületek sokan olvassák e szavakat, azonban azt is érezzük, hogy vannak olyanok, akik kételkednek, akik nem bíznak abban, hogy e szavak megfelelnek az igazságnak. Azt mondjuk, haladjatok az ösztöneitekkel, hiszen megérzésetek jobban vezet titeket e kihívást jelentő időkben. Közületek sokan követelnek bizonyítékot ez időben, és szilárd bizonyítékot nem fogtok kapni, hiszen sok különböző mennyiségű bizonyítékra van szüksége mindegyikőtöknek, és különböző mennyiségre van szüksége minden egyes egyénnek, függően a témától, és hogy az adott személynek mennyi információ legalább ismerős már. Tehát, értitek, hogyan nyújtsunk át ezüsttálcán bizonyítékot, ami nem megvalósítható alternatíva?

Thursday, February 9, 2012

09.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől - 09.02.2012 


A telepátia az az eszköz, mellyel az emberiség felemelkedett tagjai érintkezésbe lépnek egymással [kommunikálnak] majd a jövőben. Van választásotok, hogy élőszóban, vagy telepatikusan szeretnétek-e kommunikálni, mely függ annak a személyétől, akivel értekeztek, azonban elmondjuk nektek, hogy sok különböző fajtájú lénnyel fogtok beszélni, és nem minden lény képes élőszóban érintkezni veletek, illetve a nyelvi korlátoknak szigorú megkötései vannak. Amikor valaki a telepátia eszközeivel érintkezik, képes kihasználni a beépített fordító technológia előnyeit, amelyben könnyedén lefordíthattok bármilyen nyelvet a világegyetemben, épp, mintha valaki anyanyelveteken kommunikálna veletek. Természetesen nem fog az összes emberi típusú lény az anyanyelveteken beszélni, hiszen számos különböző nyelv létezik szerte világukban is.

Wednesday, February 8, 2012

08.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 08/02/2012Az egyik dolog, melyet egyetemes [univerzális] csoportotoknak szükséges elérnie itt ebben az időben, az a más univerzális csoportokkal való kapcsolat kibékítése. E törekvésnek az egyik területéről ritkán beszélnek, azonban úgy érezzük, nagyon fontos számotokra, hogy tudomással bírjatok róla. Látjuk, hogy közületek sokan milyen jól dolgoznak együtt, és meg szeretnénk köszönni nektek erőfeszítéseiteket e tekintetben. Számos különböző csoport van az űr minden zugában, és e csoportok közül sokan dolgoztak és harcoltak egymással a múltban. Egy olyan lehetőség, mint ez, hogy együtt dolgozzunk egy békés együttműködésben, egy lehetőség néhány különbözőségünk és egymás iránti érzelmünk összebékítésére.


Tuesday, February 7, 2012

07.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 07/02/12Jelenleg az előttünk álló ügyeket sürgettük, hiszen el kell mozdítanunk a titkos szövetkezést a hatalom rangjaiból, mivel ők világotok igazi urai. Ezek a sötétek módszeresen tönkretették bolygótok ökoszisztémáját, és kifosztották természeti forrásaitokat, hogy vissza eladják nektek bőséges mértékben, oly sokat nyomorban hagyva, hogy fűtsék, vagy megvilágítsák otthonaikat, és az oly sok többiért, hogy elenyésszenek a szegénység jéghideg hőmérsékletében.

Sunday, February 5, 2012

05.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 05/02/12Csupán az fogja megtudni, hogyan működik a bolygó belül, aki saját igazságát kutatja. Akik nagyobb és nagyszerűbb életmódokat keresnek, ők azok, akik ma a jelen kérdéseire a nehéz válaszokat keresik. Kereső vagy, és igazmondó? Azon kevesek egyike vagy, aki az ismerős hiedelmeinek kényelmét elhagyja, és távozik a kérdés ismeretlenjébe, és ezen új életmód új válaszait kutatja? Amit tartogatnak azok számára, akik a bölcsesség felemelkedettebb síkjait keresik, a kincs oly nagyszerű, oly felszabadító saját lényének, és lelkének, hogy azt mondjuk nektek, lépjetek ki jelenlegi hitrendszeretek megszokottságából, és vonjatok kétségbe mindent, amit valóságotokként ismertetek meg. Amiről mindez szól, ahogyan működik, ahogyan elkezdődik, és ahogyan végződik, elmondjuk nektek ismét drágák, ez mind tőletek függ. Ez a kulcs a válaszaitokhoz, habár mindegyikőtöknek saját kinyitandó ajtaja van, és mindegyikőtök kulcsa egyedi utazásotok ösvényére. Nem csupán egy kulcs, és egy igazság van, hanem milliónyi és milliárdnyi kulcs és igazság létezik, és mindegyikőtöktől függ az, hogy kikutassátok és ráleljetek saját utatokra, és az egész iránti saját jelentésetekre / célotokra.

Friday, February 3, 2012

03.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 03/02/12"Most van itt az ideje, hogy minden jó ember a társai segítségére siessen." Ezek valóban nagyon bölcs szavak. Ma van a napja annak, hogy segítségére siess másoknak, akiknek szükségük van és szükségük lesz a józanság megnyugtató hangjára ezekben az embert próbáló időkben.

Az események készen állnak arra, hogy mozgásba lendüljenek, és a világ most egyszer s mindenkorra megtudja, hogy nem vagytok egyedül, sosem voltatok egyedül és azt, hogy sokan mások, szerte az Univerzum minden részéből itt vannak.

Hogy miért vagyunk itt, az sok találgatásra fog okot adni.

Thursday, February 2, 2012

02:02:2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 02/02/12Az az út, melyben az emberiség idejét kezeli az elkövetkezendő napokban, hatással lesz arra, ahogyan megtapasztalják a napokat a most és a felemelkedés között. Oly sok változó időszerű, hogy az emberiség abban a helyzetben van, hogy számos módon módosítsa élményét. A különböző módok, melyeket megtapasztalhattok az előttetek álló napokban, tartalmazzák nemcsak azt, hogy bizonyos események mikor tudódnak majd ki, hanem azt is, ahogyan ezek az események kibontakoznak. Ha az emberiség többsége a félelemben reagál jelenlétünkre, és a számotokra beütemezett változásokra, ez természetesen akadályozza az erőfeszítéseket a mi részünkről és a földi szövetségeseink részéről. A félelemmel együtt jár a gyanakvás, és ha világotok népe nem képes megtalálni a módját, hogy bízzon bennünk, miszerint segítünk titeket a folyamat számos sugárútján, akkor a változásokat számottevően le fogják lassítani. Ami azt illeti, nem mondjuk, hogy a jobbért történő változásokat teljesen leállítják, hiszen ezek a változások életbe vágóan szükségesek felemelkedésetekhez, és néhány esetben ezek a változások szükségesek a folyamatos túlélésetek okán.

Wednesday, February 1, 2012

01.02.2012


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől  01/02/12
Szeretett Mesterek, az „ÉN VAGYOK” jött el, Üzenetet hozva számotokra minden Angyali Birodalomból, hogy Utat mutasson Nektek a Szeretet Általatok megválasztott ösvényén.Szeretetem Fényében kutatom Lényegem megosztását veletek, mely a Teremtőből való, mint ahogy a magatoké is az. Előidézem számotokra azt, amely a Lényegem, hogy bennetek felidézze az Ébredést, melyet kértetek: hogy felismerjétek a Szeretet rezgését magatokban, hiszen ott van mindegyikőtökben még most is. Minthogy rendelkezésetekre áll, hogy keresztülvigyen titeket tapasztalásotok ösvényein minden nap, mindig a Szeretet által Vezérelve, ezekben a lármás időkben, mely most készül megtörténni. Sok kihívás jön majd elő. Arra törekszem, hogy megerősítsem bennetek a Szeretet Megértését / Megismerését: a Teremtő Szeretetének teljes Dicsfényét, hogy Ünnepeljétek ezt a Szeretetet, mely belőletek sugárzik ki. 


INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Fenyvilag.blogspot

Fenyvilag.blogspot
Fenyvilag.blogspot

Kristályhang

Kristályhang
magyar